Ява

Ява

  " Ява Стадион S-11 1960
  " Ява-250 1961
  " Мопед Ява 1961
  " Ява 353 1962
  " Ява 250 ''старушка'' 1962
  Ява Стадион S-11 1960
  Ява-250 1961
  Мопед Ява 1961
  Ява 353 1962
  Ява 250 ''старушка'' 1962
  " Ява-354 1964
  " Мопед Ява Пионер 555 1963
  " Ява 500 Ледянка 1965
  " Ява спидвей 1965
  " Мопед Ява-50 1966
  Ява-354 1964
  Мопед Ява Пионер 555 1963
  Ява 500 Ледянка 1965
  Ява спидвей 1965
  Мопед Ява-50 1966
  " Мопед Ява-551 1966
  " Ява-360 1968
  " Ява-350 1970
  " Ява-634к 1979
  " Ява 634 1979
  Мопед Ява-551 1966
  Ява-360 1968
  Ява-350 1970
  Ява-634к 1979
  Ява 634 1979
  " Ява Чезет-350 1982
  " Ява 210 1982
  " Ява-350 1988
  " Ява-638 1990
 
  Ява Чезет-350 1982
  Ява 210 1982
  Ява-350 1988
  Ява-638 1990